Tuesday, 26/01/2021 - 06:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Hưng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIÊN CHUYÊN ĐỀ CỤM QUANG HƯNG

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

           CỤM QUANG HƯNG

             Số: 02 / KH-CQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Kiến Xương, ngày  21  tháng 02 năm 2020

 

                                                      KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIÊN CHUYÊN ĐỀ CỤM QUANG HƯNG

 

 

    Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-GD THCS ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp THCS huyện Kiến Xương,

  Cụm V gồm các  trường  THCS , TH &THCS:  Quang Hưng,Quang Bình, Quang Minh ,Thanh Nê, An Bồi, Minh Hưng,  xây dựng kế hoạch  tổ chức thực hiện chuyên đề môn Toán  cấp Cụm năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   - Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn  của các nhà trường và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa giáo viên về chuyên môn của các nhà trường trong cụm, góp phần nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho CB - Giáo viên.

  - Giúp CBQL và giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động, phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Qua đó biết vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

   - Giúp cho CB,GV biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học ở  môn Toán phù hợp với việc học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh, sử dụng các phương pháp  nhằm phát triển năng lực  học sinh.

  - Chuyên đề  thể hiện ở cả phần lý luận và thực nghiệm.

  - Tham gia chuyên đề là theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Kiến Xương. Tổ chức chuyên đề nhằm khơi dậy hoạt động chuyên môn  các nhà trường trong cụm.

   - Nâng cao chất lượng dạy học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán.

  - Thông qua chuyên đề, lồng ghép tích hợp về đổi mới phương pháp dạy học, soạn giáo án theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh.

II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trường

Ghi  chú

1

Đặng Văn Lương

Hiệu trưởng

TH &THCS Quang Hưng

Trưởng ban

2

Lương Văn Dũng

Hiệu trưởng

THCS  Quang Bình

Phó ban

3

Phạm Thị Kiều Hải

Hiệu trưởng

THCS  Thanh Nê

Phó ban

4

Nguyễn Văn Tuệ

Hiệu trưởng

TH &THCS An Bồi

Ủy viên

5

Vũ Duy Tuấn

Hiệu trưởng

TH &THCS Minh Hưng

Ủy viên

6

Trần Sơn Hà

Q.Hiệu trưởng

TH &THCS Quang Minh

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Hoài

P. Hiệu trưởng

TH &THCS Quang Hưng

Ủy viên

8

Nguyễn Mạnh Đức

P.Hiệu trưởng

THCS  Quang Bình

Ủy viên

9

Đỗ Thị Vân

P. Hiệu trưởng

THCS  Thanh Nê

Ủy viên

10

Phạm Thị Bình

P. Hiệu trưởng

TH &THCS An Bồi

Ủy viên

11

Nguyễn Thế Sự

TT KHTN

TH &THCS Minh Hưng

Ủy viên

12

Phạm Văn Chung

TT KHTN

TH &THCS Quang Minh

Ủy viên

 

- Đ/c Đặng Văn Lương  -Trưởng ban: Phụ trách chung

- Đ/c Lương Văn Dũng  - Phó ban: Phụ trách Chuyên môn.

- Đ/c Phạm Thị  Kiều Hải  - Phó ban: Phụ trách CSVC.

- Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (TT KHTN) - Ủy viên: Chỉ đạo và tham gia nhóm thực hiện chuyên đề,chỉ đạo cán bộ giáo viên đơn vị mình tham gia , dự giờ đảm bảo đúng thời gian và đúng các quy định của cụm.

   III. NỘI DUNG

  1. Họp cụm để triển khai kế hoạch

 - Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2020.

 - Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trườngTHCS Quang Hưng.

 - Thành phần dự họp: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng( TTCM các trường khuyết PHT),các trường THCS, Tiểu học&THCS trong cụm

 - Phân công nhóm thực hiện chuyên đề môn Toán: Dạy ôn tập “ Các dạng Toán về phương trình bậc hai”, gồm:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ  trong nhóm

1

Nguyễn Thị Hoài

P. Hiệu trưởng

TH &THCS Quang Hưng

Nhóm trưởng

2

Đỗ Thị Vân

P. Hiệu trưởng

THCS  Thanh Nê

Nhóm phó

3

Phạm Thị Bình

P. Hiệu trưởng

TH &THCS An Bồi

Ủy viên

4

Nguyễn Thế Sự

TT KHTN

TH &THCS Minh Hưng

Ủy viên

5

Phạm Văn Chung

TT KHTN

TH &THCS Quang Minh

Ủy viên

   - Người dạy thực nghiệm : Thầy Nguyễn Văn Đợi.Trường: TH &THCS Quang Hưng;

  - Nhóm trưởng ( đ/c Nguyễn Thị Hoài) :Phân công trong nhóm từng mảng nội dung trong chuyên đề

  - Các đc trong nhóm thảo luận thống nhất  những nội dung và phương pháp thực hiện.

      2 . Viết  phần lý luận và  GV dạy thực nghiệm:

  - Nhóm trưởng chủ động viết phần lý luận của chuyên đề sau đó thống nhất với giáo viên dạy thực nghiệm để tổ chức thực hiện . In ấn tài liệu , chuyên đề

  - Giáo viên dạy thực nghiệm : Thực hiện chuyên đề theo đúng ý tưởng của phần lý luận, chọn tiết dạy và dạy cho học sinh 01 tiết trong chuyên đề

    3. Thời gian, địa điểm tổ chức chuyên đề  cấp cụm :

   -  Chiều ngày 20/ 3 /2020 (thứ 6); Khai mạc lúc 13 giờ 30 phút

+ Từ 13 giờ 45 đến 15 giờ 00 : Báo cáo lý thuyết

+ Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 45 : Dạy thực nghiệm

+ Từ 15 giờ 45 đến 17 giờ 00 : Thảo luận, tổng kết

   - Địa điểm: Tại trường Tiểu học và THCS Quang Hưng

    - Thành phần về dự:

  + Mời Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện về dự và chỉ đạo ;

  + BGH, Tổ trưởng , tổ phó tổ KHTN, giáo viên dạy môn Toán các trường trong cụm;

  - BGH trường Tiểu học và THCS Quang Hưng : Chuẩn bị đủ về CSVC, thiết bị… và chỉ đạo GVCN quản lý HS, phân công người phục vụ máy chiếu , máy phát điện dự phòng.

 - Kinh phí thực hiện chuyên đề: Do các trường trong cụm đóng góp ;

Trên đây là  kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề môn Toán: Dạy ôn tập “ Các dạng Toán về phương trình bậc hai”,  của cụm Quang Hưng năm 2020, đề nghị các đồng chí CBQL các trường  trong cụm chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch trên./

    Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Kiến Xương (để báo cáo);

- BGH các trường THCS, TH&THCS (để chỉ đạo);

- Lưu VT.

CỤM TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Đặng Văn Lương

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 443
Năm 2021 : 443